Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya föreskrifter om arbetsmiljö

7 december 2010
Så här ska de nya farosymbolerna se ut från senast 2015.
Arbetsmiljöverket har beslutat om ändringar i ett stort antal arbetsmiljöföreskrifter. Ett par sakändringar har gjorts men de flesta ändringar är av redaktionell karaktär,
Föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4, har ändrats genom AFS 2010:4. Ändringen trädde i kraft 1 december 2010.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Fler ändrade föreskrifter

Föreskrifter med redaktionella ändringar som träder i kraft 1 januari 2011.

• AFS 2006:5 Användning av truckar, ändras genom AFS 2010:15.

• AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning, ändras genom AFS 2010:14.

• AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, ändras genom AFS 2010:13.

• AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, ändras genom AFS 2010:12.

• AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning, ändras genom AFS 2010:11.

• AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar, ändras genom AFS 2010:10.

• AFS 1998:1 Belastningsergonomi, ändras genom AFS 2010:9.

• AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning, ändras genom AFS 2010:8.

• AFS 1995:5 Utrustningar för explosionsfarlig miljö, ändras genom AFS 2010:7.

• AFS 1993:41 Enkla tryckkärl, ändras genom AFS 2010:6.

• AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, ändras genom AFS 2010:5.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne