Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hästar sköter parken

29 december 2010
Det började med en vision om en miljöskuldfri park. Nu klipps gräset med en hästdriven gräsklippare. Foto: Arne Mattsson.
Bulltoftaparken i Malmö är ett lyckat exempel på ekologisk parkskötsel. Hästar och betesdjur kan ersätta maskinklippning av gräs och samtidigt skapa sociala mervärden.
Det är svårt att ställa långtgående miljökrav i upphandling av parkskötsel. En anledning är att marknaden för professionella skötselmaskiner är liten i Sverige. Detta bidrar i sin tur till att utvecklingen av maskiner som drivs med förnybara bränslen går mycket långsammare än i andra branscher.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Miljövänlig gräsklippning och andra hållbara skötselaktiviteter i Bulltoftaparken:
  • Alla kortgräsytor och större delen av ängsytorna klipps med häst.
  • Grusytor sladdas med häst.
  • Allt gallringsvirke ligger kvar i gallrade ytor, riset flisas och sprutas in i planteringsytorna.
  • Alla arbetstransporter sker antingen med biogas eller eldrift.
  • Försök med solcellsdriven parkbelysning.
  • Sopsortering, den första i Malmö på allmän plats.
  • Betesdrift med kor på en yta av tio hektar blandad skog och ängsmark.
FAKTA Bulltofta rekreationsområde

Initiativet till Bulltofta rekreationsområde togs av två landskapsarkitektstuderande i slutet av 1970-talet. Det fanns ett stort behov av naturmark nära Malmö, som genom sitt läge på den skånska slätten helt saknar naturlig skog. Parkområdet ligger på delar av vad som tidigare var Bulltofta flygfält och omgivande jordbruksmark. Bulltoftaparken byggdes i mitten av 1980-talet, den är indelad i tre zoner:

  • Naturzonen består av skogspartier med lövträd av olika slag, ängar och våtmarker.
  • Parkzonen har odlingslotter och ett arboretum.
  • Idrottszonen har bland annat bollplaner, minigolf och ett motionscenter.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne