Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Undermåliga fasadfärger

14 juli 2010
Endast sju av fyrtiofem utomhusfärger håller måttet. Det visar Folksams test av Sveriges vanligaste utomhusfärger. Testet har pågått i två år och under den tiden har 21 av de testade färgerna möglat så mycket att Folksam helt avråder från köp.
För tredje gången har Folksam, tillsammans med Swerea IVF, testat fasadfärger. I färgtestet bedömdes färgerna utifrån mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning. De bästa färgerna är i stort sett opåverkade av exponeringen medan de sämsta har omfattande brister, framförallt mögelpåväxt. Problem med sprickbildning och avflagning är mer marginella.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Kritik mot testresultatet

Sveriges Färgfabrikanters Förening är kritisk mot sättet att testa färg. Invändningarna gäller bland annat att hälften av de uppmålade testpanelerna är vinklade i 45 grader, vilket inte är så vanligt på fasader. De är även kritiska mot den förhållandevis korta testtiden, två år. Vid en längre exponering kanske skillnaderna skulle bli mindre.

Fakta om testet

Att vinkla färgpanelerna i 45 graders vinkel åldras färgen 2–3 gånger snabbare än vid normal exponering. Det innebär att två års testperiod motsvarar 4–6 års verklig exponering för väder och vind.

I huvudsak har Svensk Standard SS-EN 927-3 ”Färger och färgsystem för målning på trä utomhus-Del 3: Testmetoder för naturlig åldring” legat till grund för bedömningen. Vid avsteg från standarden har detta noterats i rapporten.

(För bedömning av färgernas funktion har nedanstående kriterier använts.

Färger med bäst funktion: Färger med betyg 0 och 1, det vill säga inga allvarliga anmärkningar.

Färger med dålig funktion: Färger med minst betyg 3 på minst två exponeringsstationer.

Färger med tveksam funktion: Här hamnar alla färger som inte hamnat i någon av ovanstående grupper. Av förklarliga skäl är spannet stort och några färger ligger på gränsen till ”färger med bäst funktion” och skulle säkert fungera bra i många tillämpningar.)

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne