Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Standardiseringsarbete ska ge bätte fjärrvärmesystem

16 juli 2010
Fjärrvärmerören ska hålla i många år därför måste höga krav ställas. Sedan nästan 20 år tillbaka pågår ett internationellt kvalitets- och standardiseringsarbete.
Inom fjärrvärmeområdet ökar efterfrågan på hög leveranssäkerhet under lång tid till en låg kostnad och minimal miljöpåverkan. Standardisering blir därför allt mer aktuell. Ett projekt inom forskningsprogrammet Fjärrsyn har under tre år följt det internationella arbetet inom kvalitet och standardisering vad gäller fjärrvärmens rörsystem.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Det finns standarder som kan bidra till att kvalitén på fjärrvärmerör säkerställs.
FAKTA CEN/TC 107

År 1982 tillsattes en europeisk teknisk kommitté (CEN/TC 107) för standardisering av förtillverkade fjärrvärmerörsystem. Samma år tillsattes en svensk teknisk kommitté som svarar för det svenska arbetet (SIS/TK 300). Ordförande i CEN/TC 107 är professor Ulf Jarfelt på Chalmers Tekniska Högskola.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne