Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Slarv och okunskap bakom vinterns takras

14 juli 2010
Det var inte i första hand snön utan slarv, okunskap, och bristande kontroller som orsakade vinterns många takras. Det konstaterar Boverket i sin delrapport till regeringen. Boverket föreslår därför att reglerna för tillsyn och kontroll skärps.
Boverket har i en delrapport redovisat varför drygt 160 stora byggnader och cirka 3 200 ekonomibyggnader på landsbygden inte klarade vinterns snömängder.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

De byggnader som rasade i vintras var främst stora byggnader som djurstallar, mathallar, idrottshallar, lager och industrilokaler
FAKTA Mer information

Boverkets delredovisning av regeringsuppdraget M2010/2276/H har tagits fram i samråd med bland andra Arbetsmiljöverket, MSB, SLU, SMHI, SP. Statens jordbruksverk. Rapporten kan laddas ner i pdf-format. Det finns även en sammanfattning att ladda ner.

Boverkets slutrapport ska vara klar den 1 juni 2011 och det är först då som vi med stor säkerhet kan säga vad som orsakade de många takrasen.

FAKTA Några orsaker

Även om arbetet med att analysera orsakerna till de olika rasen bara har påbörjats kan det konstateras att några orsaker är:

 • Brister i dimensioneringskontroll vid projektering av byggnader
 • Brister i utförandekontroll vid uppförande av byggnader
 • Brister i underhåll vid förvaltning av byggnader
 • Bristande kunskap om krav på jämn snöskottning
 • Lantbrukets ekonomibyggnader byggs utan krav på bygglov och bygganmälan
 • Regler för ändring behandlas olika i olika kommuner. Krav att taket ska uppfylla gällande snö och vindlaster vid en total ombyggnad ställs inte alltid.
 • Byggnadsnämnder kan ha ställts inför en intressekonflikt när tennisklubbar, ridhallar med mera vill bygga om äldre byggnader med tak med lägre bärförmåga än dagens krav
 • Avsaknad av täta diffusionsspärrar i tak kan ge isbildning i undertak och extra last
 • Bristande avvattning kan ge stora laster i ränndalar
 • Tillbyggnader eller nybyggnader som ger stor läbildning och hög formfaktor
 • Bristande uppvärmning av växthus och plasthallar
 • Upphängning av extra last, såsom fläktar och belysning, i undertak eller på yttertak
 • Formfaktorer för låglutande tak med stor spännvid är eventuellt inte tillräckliga. Takrasens vidare utredning får visa om ändring i Eurokod eller i svenska nationella val i EKS behöver göras.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne