Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

PET-flaskor blir isolering i fjärrvärmekulvert

16 juli 2010
PET kan användas som alternativt isoleringsmaterial. Det leder till miljöanpassning samtidigt som aktuella funktionskrav upprätthålls.
Forskningsprojektet Fjärrsyn är ett samlat program inom Svensk Fjärrvärme för forskning och utveckling om fjärrvärme och fjärrkyla. Rapporten »Nya material och konstruktioner för fjärrvärmens distributionssystem« gör en redovisning av forskning om nya material och konstruktionslösningar för fjärrvärmerör som en del i teknikutvecklingen av morgondagens fjärrvärmessystem. Man har tittat på nya material och konstruktioner för att öka kvaliteten och livslängden för fjärrvärmerör i ett miljö- och kos

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

PET, polyetentereftalat, är en termoplast och är därför lätt att återvinna vilket har miljöfördelar när återvinningsaspekten beaktas.
FAKTA Mer information

Fjärrsynprojektet – Nya material och konstruktioner för fjärrvärmens distributionssystem.

Originalrapport: New materials and constructions for improving the quality and lifetime of district heating pipes.

SS-EN 253:2009 Fjärrvärmesystem – Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten – Rörenhet bestående av raka medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och mantelrör av etenplast.

PET
Polyetentereftalat tillhör gruppen termoplastiska polyestrar.

PUR
Polyuretan, en polymer med mycket olika materialegenskaper såsom mjuk elastomer, skum samt plast. Gemensamt är att vid brand utvecklas mycket rök som är giftig.

HDPE
Polyeten, en etenplast som är en delkristallin termoplast.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne