Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya verktyg för boendesprinkler

13 juli 2010
Remissen till nytt brandavsnitt i Boverkets Byggregler hänvisar till den nya standarden för boende-​sprinkler.
Boverket skickade i juni ut remissen på nya brandskyddsavsnittet i BBR. Remisstiden utgår 1 oktober och reglerna förväntas tidigast träda i kraft 1 oktober 2011 med övergångstid till och med 31 mars 2012.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Göteborgs stads särskilda boende – Ekmanska

Exempel på byggnad i verksamhetsklass 5B enligt förslag till nytt brandavsnitt i BBR.

Förmåga hos boendesprinkler kan verifieras enligt SS 883001 »Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll« enligt följande:

För byggnader med högst åtta våningar bör sprinklersystem typ 2 tillämpas.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne