Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Miljö- och social hänsyn vid upphandling

21 juli 2010
När förslaget till nya upphandlingsregler presenterades lyfte regeringen fram att de även ville införa en bestämmelse om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas vid upphandling. Hur återspeglas det i den slutliga lagtexten?

Nyheten består i att redan i kapitel 1 har en ny § 9a tillkommit som säger att :

»Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta«.

Bakgrunden är att det inte tydligt nog framgått i lagarna att det funnits möjligheter att formulera krav på frågor om miljö- och social hänsyn. Nu gör man ett litet förtydligande utan att ge några riktlinjer.

I stället hänvisar man i propositionen till de handböcker som finns och är på gång att ges ut:

  • Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen 2005.
  • Miljökrav i offentlig upphandling, Konkurrensverket juni 2008.
  • Buying social: a guide to taking account of social considerations in public procurement. Boken är ännu bara ett utkast och synpunkter hämtas nu in från medlemsstaterna.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne