Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ingen nätavgift vid inmatning av el

16 juli 2010
Elanvändare som har egen elproduktion får många gånger ett överskott under vissa tider och perioder. Nu har ellagen ändrats så att dessa kan slippa betala nätavgift när de för in överskottet till elnätet.
Genom SFS 2010:164 har det skett ändringar och tillägg i ellagen (SFS 1997:857). En av nyheterna är att vissa elanvändare som producerar el slipper betala avgift för sin inmatning av el. För att inmatningen ska vara avgiftsbefriad krävs att användaren har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere samt att den inmatade effekten inte överstiger 43,5 kilowatt. Ytterligare ett kriterium som ska uppfyllas är att under ett kalenderår ska elanvändaren ta ut mer el ur systemet än vad som matas in.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne