Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hållbar hållbarhetsredovisning

16 juli 2010
Nästan hälften av fjärrvärmeföretagen saknar, eller har mycket fragmentariska hållbarhetsredovisningar. Detta är desto gåtfullare eftersom stora delar av underlaget till en rapportering framkommer i legal reglering och frivilliga branschstandarder.
Syftet med projektet »Förutsättningar för hållbarhetsredovisning i fjärrvärmebranschen: Problem och möjligheter« har varit att studera hur energiföretag hållbarhetsredovisar och att visa vilken förbättringspotential som finns, med särskild tonvikt på fjärrvärmeområdet.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fjärrvärmeföretag kan bli bättre på att hållbarhetsredovisa.
FAKTA Mer information

Fjärrsynrapport: Förutsättningar för hållbarhetsredovisning i fjärrvärmebranschen, Rapport 2009:36

GRI, Global Reporting Initiative,
www.globalreporting.org

FAKTA Projektet besvarar ett antal frågor:

1. Hur hållbarhetsredovisar energiföretagen och utifrån vilka parametrar gör de det?

2. Vilken roll spelar fjärrvärmen i energiföretagens hållbarhetsredovisningar?

3. Hur harmonierar denna redovisning med de ramverk för hållbarhetsredovisning, framför allt GRI, som finns inom området?

4. Vilka utvecklingsmöjligheter och vilken förbättringspotential finns, inom och utanför de befintliga ramverken?

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne