Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Göteborg tar täten i miljöanpassat byggande

14 juli 2010
Att miljö- och energimässigt styra byggandet vid kommunal markanvisning börjar märkas mer och mer i landet.
Det nya »Program för miljöanpassat byggande« i Göteborg är ett ambitiöst program med sikte på hållbar utveckling och energisnålt byggande. Programmet är det första i sitt slag i Göteborgs stad där tidigare riktlinjer för markanvisningar förvisso innehållit olika miljöhänsyn men där kraven varit övergripande och mer allmänt hållna. Utgångspunkt för arbetet har varit programmet för miljöanpassat byggande vid nybyggnad i Stockholm ifrån 2005 och erfarenheterna från dess tillämpning. Programmet besl

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Mer information

Fastighetskontoret Göteborg,

www.goteborg.se/fastighetskontoret

Kontaktperson Lukas Memborn,

lukas.memborn@fastighet.goteborg.se

FAKTA Göteborg Stads sju riktlinjer

Beständighet: Långlivade byggnader för att minska byggnadens totala resursomsättning.

Hälsa – Inomhusklimat: Byggnader och bostäder med god innemiljö.

Miljöpåverkan: Minskning av byggnadernas negativa miljöpåverkan i ett livstidsperspektiv.

Resurshushållning: Minskning av resursanvändning och avfallsmängder under byggnadens livstid.

Bullerskydd: Att skapa en bra ljudmiljö för de boende och att minska besvärande buller.

Energihushållning: Minskning av klimatpåverkan, utsläpp av bland annat växthusgaser, och uttag av icke förnybara energislag.

Fuktskydd: Att undvika skadlig fukt i byggnaden under hela dess livstid.

FAKTA Ur riktlinje – Fuktskydd

Planering: Välj metod för att säkerställa fuktsäkerhet i byggprocessen, exempelvis Manual fuktsäkerhet i byggprocessen.

Utse fuktsakkunnig och upprätta en Fuktsäkerhetsbeskrivning.

Projektering: Utför fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF eller likande.Utred möljigheten till byggande i tält.

Produktion: Upprätta fuktplan och följ fuktskyddsbeskrivningen. Ge kontinuerlig information i fuktfrågor till all byggpersonal.

FAKTA Ur riktlinje – Energihushållning

Energianvändning i flerbostadshus:

Totalt köpt energi (exklusive hushållsel) får inte överstiga 60 kWh/m2, år (golvarea Atemp) där den huvudsakliga energikällan är fjärrvärme eller alternativ uppvärmningskälla med förnybar energi.

För byggnader med el som huvudsaklig energikälla, där till exempel värmepump eller liknande används, ska andelen köpt energi inte överstiga 45 kWh/m2, år (golvarea Atemp).

Effektkrav:

Maximal bruttoeffekt för uppvärmning av hela byggnaden får högst uppgå till 15 W/m2.

För fristående byggnader mindre än 200 m2 är effektkravet

17 W/m2.

FAKTA Ur riktlinje – Miljöpåverkan

Material- & Produktval

Alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen ska vara bästa miljö- och hälsoval.

BASTA-systemet används för produktval.

Material bedöms enligt Byggvarubedömning, BVB

Material innehållande så kallade utfasningsämnen enligt kemikalieinspektionens Priodatabas, får ej finnas i material och kemikalier som används.

Riskminskningsämnen ska identifieras.

Byggmaterial väljs så att dag- och grundvatten inte påverkas negativt på grund av en okontrollerad hantering av bygg-och avfallsmaterial.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne