Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Borrade pålar allt vanligare vid grundläggning

20 juli 2010
Inom grundläggningsbranschen är pålning med slagna betongpålar vanligast. Användandet av borrade stålrörspålar ökar dock. Tekniken har flera fördelar.
Användandet av borrade stålrörspålar för grundläggning av byggnader, vägar och järnvägar ökar i Sverige. Utvecklingen är till stor del resultatet av Pålkommissionens arbete. Av de åtta senaste publikationerna från Pålkommissionen handlar fyra om möjligheten att nyttja mantelförmågan och två om användandet av stålpålar. Dessutom kommer rapporten »Borrade stålrörspålar«, som omfattar projektering, dimensionering, utförande och kontroll, att ges ut under året.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Det primära användningsområdet för stålrörspålning är då marken består av fyllnadsmaterial eller innehåller sten och block.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne