Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Beräkningsprogram för ändrade fjärrvärmetemperaturer

16 juli 2010
Med hjälp av LAVA-kalkylen kan du beräkna möjliga besparingar då fram- och returtemperaturerna förändras i ett fjärrvärmesystem.
En fjärrsynrapport beskriver hur ändrade driftförutsättningar i ett fjärrvärmenät kan värderas. Rapporten går igenom hur avkylningen i fjärrvärmecentraler och ledningsnät kan förbättras. Den beskriver ett excelbaserat beräkningsprogram, den så kallade LAVA-kalkylen, som beräknar hur förändrade temperaturnivåer påverkar ett fjärrvärmesystem. Det framgår vilka besparingar som kan göras och hur emissioner och miljö påverkas då effektuttaget sänks.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Med begränsad indata får användare av LAVA-kalkylen en bra uppskattning om hur förändrade fram- och returtemperaturer i ett fjärrvärmesystem påverkar ekonomin och miljön.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne