Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ändrade regler om förbränningsanläggningar

13 juli 2010
Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i föreskrifterna om stora förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) och avfallsförbränningsanläggningar (NFS 2002:28). Huvudsyftet är att förenkla tolkningen av reglerna.
De flesta ändringarna i föreskrifterna om förbränningsanläggningar är språkliga och kommer att underlätta läsning och tolkning av föreskrifterna. Ingen av de föreslagna ändringarna innebär höjning av kravnivå. Tvärtom, ändringarna i 10, 11 och 12 §§ NFS 2002:26 innebär en något sänkt kravnivå i enlighet med remissförslaget. Vilken kravnivå som gäller i det enskilda fallet ska bedömas utifrån miljöbalkens regler om egenkontroll.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne