Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Plan för mer förnybar energi

2 september 2010
De styrmedel som ligger bakom utvecklingen av förnybar energi finns med i handlingsplanen. Foto: Anders Wester.
Näringsdepartementet har lämnat en nationell handlingsplan för förnybar energi till EU-kommissionen. Den tar upp de åtgärder som krävs för att nå Sveriges nationella mål för förnybar energi.
EUs medlemstater ska ta fram en nationell handlingsplan för förnybar energi till kommissionen. Detta enligt direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Bakgrund till direktivet

DIREKTIV 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor trädde i kraft i april 2009. Syftet är att öka EU:s andel förnybar energi från 8,5 till 20 procent under perioden 2005–2020. I direktivet finns krav på att andelen förnybar energi i Sverige ska vara 49 % i förhållande till den totala slutliga energianvändningen år 2020.

Handlingsplanen ingår i rapporteringen till kommissionen. Senast den 31 december 2011 ska Sverige lämna in en rapport till kommissionen om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas. Därefter sker rapportering vartannat år fram till 31 december 2021.

Till förnybara energikällor räknas vindkraft, solkraft (solvärme och solceller), vattenkraft, vågkraft, jordvärme och biomassa. Förnybara energikällor gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser från energiproduktion och energiförbrukning. De minskar också EUs beroende av importer av fossila bränslen, särskilt gas och olja.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne