Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny tillämpning av miljökvalitetsnormer i tryck

26 augusti 2010
Nu har lagtexterna om ny tillämpning av miljökvalitetsnormer kommit från riksdagstryckeriet.
De nya kraven för verksamheter som inte lever upp till miljökvalitesnormerna ska se olika ut beroende på om det handlar om gränsvärdesnormer eller andra normer. För att uppfylla målsättningsnormer räcker det med att kunna tillämpa de grundläggande hänsynskraven i miljöbalken.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Här är de ändrade lagarna

SFS 2010:882, Lag om ändring i miljöbalken

SFS 2010:883, Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100883.PDF

SFS 2010:884, Lag om ändring i väglagen (1971:948)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100884.PDF

SFS 2010:885, Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100885.PDF

SFS 2010:886, Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100886.PDF

SFS 2010:887, Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100887.PDF

SFS 2010:888, Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100888.PDF

SFS 2010:889, Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100889.PDF

SFS 2010:890, Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100890.PDF

SFS 2010:891, Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100891.PDF

SFS 2010:892, Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100892.PDF

SFS 2010:893, Lag om ändring i ellagen (1997:857)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100893.PDF

SFS 2010:894, Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100894.PDF

SFS 2010:895, Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100895.PDF

SFS 2010:896, Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100896.PDF

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne