Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny rapport: Boendeinflytande i praktiken

10 augusti 2010
Boendeinflytande kan handla om allt från att ta över skötseln av gården till att arbeta för att öka tryggheten i området.
Boverket har intervjuat flera olika hyresvärdar om deras arbete med boendeinflytande. Resultatet presenteras i rapporten Boendeinflytande i praktiken.
Rapporten är utformad för att fungera som en inspirationskälla i värdarnas arbete med att erbjuda hyresgäster större inflytande över sitt boende.  Bostadsområden som präglas av ett utbrett utanförskap står i fokus.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Så gjordes undersökningen i rapporten

Telefonintervjuer, studiebesök och personliga intervjuer med företrädare för kommuner och bostadsföretag samt Hyresgästföreningen.

Fokus ligger på fastighetsägarens metoder och förhållningssätt .

FAKTA Tips för att lyckas
  1. Jobba långsiktigt.
  2. Gör det med engagemang.
  3. Var noga med återkopplingen till de boende.
  4. Konkreta, snabba åtgärder höger motivationen.
  5. Gör dig tillgänglig.
  6. Skapa flera enkla kanaler för kommunikation (trapphusmöten, Facebook, intranät).
  7. Börja med de intresserade och engagerade. Låt andra ansluta allteftersom.
  8. Skapa social gemenskap som grund för engagemang och vilja till delaktighet.
  9. Samverka med alla ansvariga aktörer och föreningar
  10. Ha en plan för ta om hand och upprätthålla engagemanget.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne