Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny PBL: Certifieringsregler för kontrollansvariga på remiss

10 augusti 2010
Nya PBL innebär att certifierade kontrollansvariga ersätter kvalitetsansvariga. Var med och lämna synpunker på Boverkets förslag.
Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny plan- och bygglag. Den nya lagen träder ikraft den 2 maj 2011. Då ersätts kvalitetsansvariga av kontrollansvariga som ska vara certifierade.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Lämna synpunkter

Senast den 10 september 2010.

E-post Stina Jonfjärd

Brev till Boverket, att. Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

FAKTA Berörda aktörer
 • Personer som har jobbat som kvalitetsansvariga
 • Personer som önskar jobba som kontrollansvariga
 • Byggherrar – privata
 • Byggherrar – offentliga
 • Universitet/högskolor
 • Utbildningsföretag
 • Byggnadsnämnder (kommuner).
 • Branschorganisationer, t.ex. KARF (kvalitetsansvarigas riksförening)
 • Konsulter
 • ByggentreprenörerSwedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är Sveriges nationella ackrediteringsorgan, en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet).
 • Ackrediterade certfieringsorgan (i dag är följande organ ackrediterade certifieringsorgan för att meddela beslut om certifierade kvalietsansvariga: DNV, SP Sitac och Swedcert)
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne