Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lagtext om ändring i lagen om elcertifikat

24 augusti 2010
Lagen om elcertifikat har ändrats. Systemet för elcertifikat ska nu användas fram till 2035. Målet höjs för produktion av förnybar el.

Lagändringen började gälla den första juli i år.

Tidsgränsen för systemet med elcertifikat flyttar fram fem år.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne