Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

50 000 flerbostadshus berörs av nya bullermål - förslag från Boverket

11 augusti 2010
En fjärdedel av Sveriges befolkning störs av olika ljud när de vistas i sin bostad. Med Boverkets förslag kan över 90 procent av de boende i Sverige istället få bo hyggligt fritt från bullerstörningar. Och därmed också må bätte och bli friskare.
Äldre flerbostadshus är mer bullerstörda än nybyggda flerbostadshus. Och flerbostadshus är generellt mer utsatta än småhus. Därför vill Boverket att alla bostäder ska få en gemensam mininivå för störande ljud. De sämsta äldre husen ska lyftas till att vara lika bra som nya byggnader.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. (Boverket)
FAKTA Snabbfakta

Förslaget:

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att:

– Alla byggnader uppfyller de krav på bullerskydd som gäller för nya byggnader. I undantagsfall accepteras en avvikelse från nybyggnadskraven med högst 5 dB.

Berörda:

 • 25% av av de boende i flerbostadshus
 • 50 000 flerbostadshus

Vanligaste störningarna:

 • Ljud från grannar genom tak och väggar
 • Installationer och uttag för utomhusluft
 • Ljud från trafik, anläggningar och installationer

Prioriterade åtgärder:

 • Innerväggar och golv
 • Ytterväggar och fönster
 • Dämpinsatser för luftintag
 • Genomförande:

  • Identifiera mest utsatta byggnader avseende buller och antal boende
  • I samråd med boende
  • Helhetsperspektiv på husets totala ljudmiljö

  Kostnadsuppskattning:

  • 25 - 50 miljader kronor totalt
  • 18 000 - 36 000 per boende

   

  Fler nyheter
  Mest lästa artiklar
  Debatt i fokus
  Populära expertsvar
  Andra bevakar
  Bevaka ämne