Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Förslag att inrätta mark- och miljödomstolar

26 april 2010
Regeringen föreslår att fem nya domstolar ska bildas för prövning av mål och ärenden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Mer information

Förslagen i propositionen bygger till stor del på Miljöprocessutredningens huvudbetänkande SOU 2009:10. Bygginfo skrev om betänkandet i BygginfoNYTT 2009-02-17 och om remissbehandlingen av betänkandet 2009-06-29. Bygginfo skrev dessutom om lagrådsremissen i BygginfoNYTT 2010-03-22.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne