Varukorgen (0)

Dina produkter:

  • Inga produkter i varukorgen

Omvärldsbevakning - Nyheter och fördjupningar från Svensk Byggtjänst

AB Svensk Byggtjänst,  113 87 Stockholm, 

  08-457 10 00 Kontakta oss

Måleribranschens regler för våtrum

Nu är Måleribranschen våtrumskontroll, MVK, klara med uppdatering av sina branschregler. Dessa har stämts av mot Boverkets krav och internationella normer.

För målade våtrumssystem måste fuktsäkerhetsprojektering göras. 
Syftet med branschreglerna är att säkerställa hög kvalitet och lång livslängd på målade ytskikt i våtrum. Minst 10 år ska livslängden vara för ett ytskikt som utförts i ett målningssystem som godkänts av MVK.

Utförandeanvisningar

Måleribranschens regler för våtrum omfattar kvalitetskontroll i form av egenkontroll, krav på ytskikt och utförandeanvisningar.
Varje färgtillverkare med system godkända av MVK ansvarar för att sammanställa utförandeanvisningar i enlighet med gällande rekommendationer, berättat Caroline Wåhlgren. I branschreglerna anger MVK vad en utförandeanvisning ska innehålla. I den finns till exempel utförande av anslutningar till befintliga ytor som plastmatta och kakel- och klinker. Texten kan användas som mall men det är inte obligatoriskt.

Klassindelning

Systemen i Måleribranschens regler för våtrum är indelade i två klasser, VT, vattentätt ytskikt, och VA, vattenavvisande ytskikt i enlighet med Boverkets terminologi. Här har inte någon förändring skett jämfört med de föregående reglerna. Exempel på VT-ytor är väggar i utrymmen som ska kunna rengöras med vattenspolning. Väggar i tvättstuga kan förses med ytskikt i klass VA. Även för tak i duschutrymmen ska klass VA användas.

Duschning av provväggar med hjälp av dysor. 
Boverkets Byggregler BBR

Enligt kraven i BBR 6:533 ska vattentäta skikt bland annat ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd och vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk.
BBRs råd för ånggenomgångsmotstånd är att det ska vara större än 1.106 s/m, om man inte vid en fuktsäkerhetsprojektering kan visa att ett lägre värde kan användas. Boverket har däremot inte definierat krav eller testmetod avseende vattentäta ytskikts beständighet mot alkalitet.
Tio vanliga väggkonstruktioner
Det finns inte något målat våtrumssystem som kan uppfylla ånggenomgångsmotståndet 1.106 s/m, konstaterar Caroline Wåhlgren, kvalitets- och miljöansvarig på Målaremästarna, men genom tester har vi visat att målade tätskikt mycket väl kan användas i våtrum även om ånggenomgångsmotståndet är mycket lägre. Testerna utfördes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, i april 2007.
I maj i år gav vi SP i uppdrag att utföra beräkningar för tio olika våtrumskonstruktioner med målade tätskikt, berättar Caroline Wåhlgren. Genom denna fuktsäkerhetsprojektering har vi visat att målade tätskikt med ett ånggenomgångsmotstånd på 10 000 s/m kan användas i vanligt förekommande väggkonstruktioner, utan att fuktskada uppkommer. För vissa konstruktioner ges i rapporten råd för att få en fuktsäkrare konstruktion, till exempel genom byte från trä- till plåtreglar. För andra har projekteringen visat att ett för stort ånggenomgångsmotstånd kan ge för höga fukttillstånd.
SPs rapport finns att ladda ner från Målaremästarnas hemsida.

Egen fuktsäkerhetsprojektering

I branschreglerna hänvisar vi till dessa beräkningar under avsnittet om Fuktsäkerhetsprojektering, säger Caroline Wåhlgren och betonar att de endast gäller för de material, dimensioner och förutsättningar som använts vid SPs beräkningar.
Om man vill utföra en annan väggkonstruktion ska fuktsäkerhetsprojektering göras för denna, konstaterar Caroline Wåhlgren. Beräkningar ska då göras för ånggenomgångsmotstånd på både 10 000 och 200 000 s/m, som är det lägsta respektive högsta värdet för materialgodkännande av MVK.

Alkalibeständighet

Branschens erfarenhet var att våra våtrumssystem inte har några problem med alkalibeständighet, säger Caroline Wåhlgren. Efter diskussion med Boverket valde MVK att prova beständigheten med SP-metod 4264. För att ta fram underlag för kravställning gjordes test av SP och de visade att beständigheten mot alkalitet är god.
Kraven i branschreglerna är att vidhäftningen får förändras med maximalt 25 procent mellan åldrat och oåldrat prov och att vidhäftningen för ett oåldrat prov ska klara minst 0,3 MPa.

Livslängden ska vara minst 10 år för system som godkänts av MVK. 
Nya MVK-godkännande under hösten

Eftersom inga tester ännu hunnit komma in till MVK rekommenderar vi att man vid en nybyggnation kontaktar färgleverantören, säger Caroline Wåhlgren. Man ska begära information om huruvida våtrumssystemen är testade för ånggenomgångsmotstånd och alkalibeständighet samt hur testerna utföll jämfört med de krav som ställs i våra nya regler.
Under hösten kommer våtrumssystemen att testas avseende de nya kraven i Måleribranschens regler för våtrum. Fram till årsskiftet finns även listan över godkända system enligt de gamla branschreglerna tillgängliga på hemsidan.


Mer informtion
http://www.maleri.se/Templates/Article____925.aspx

Källa:

Caroline Wåhlgren, kvalitets- och miljöansvarig, Målaremästarna