Varukorgen (0)

Dina produkter:

  • Inga produkter i varukorgen

Omvärldsbevakning - Nyheter och fördjupningar från Svensk Byggtjänst

AB Svensk Byggtjänst,  113 87 Stockholm, 

  08-457 10 00 Kontakta oss

Innetemperatur – en het fråga

Socialstyrelsen gav i augusti ut nya allmänna råd för inomhustemperatur. Råden är mindre omfattande än tidigare och avviker bland annat genom andra temperaturkrav än i andra föreskrifter.

AV JAN FREDRIKSSON
 

Den största nyheten i råden är att den informativa delen från de gamla råden utgår. De kommer istället att finnas i en handbok. BygginfoPM återkommer i med en recension när den givits ut.

En nyhet är att yttemperaturen på golv bör vara 20 – 26 grader medan  gällande BBR och BBR-remissen anger en yttemperatur på högst 27 grader. En marginell skillnad kan tyckas men det spelar viss roll för den som ska dimensionera ett golvärmesystem.

– Att det skiljer beror på att Socialstyrelsen fokuserar på hälsan. Boverket ställer krav på komforten och byggnaden, säger Iréne Andersson, enheten för hälsoskydd på Socialstyrelsen.

Den lägsta temperaturen på 16 grader är dock densamma.

 

Egen zonindelning

En definition som många säkert har saknat är vistelsezon. Nu finns den i de allmänna råden. Zonens avgränsning är horisontellt 0,1 och 2 meter över golv, vertikalt 0,6 meter från innervägg och 1 meter från yttervägg.

I BBR-remissen finns motsvarande definition beskriven som komfortzon. Komfortzonen avgränsas horisontellt av två plan: ett 0,1 meter över golv och ett 1,8 meter över golv. Alltså två decimeter lägre än Socialstyrelsens råd.

Vertikalt avgränsas zonen 0,6 meter från yttervägg eller annan begränsning, men 1 meter vid fönster och dörrar.

– Vi har sett de nya råden från Socialstyrelsen och kommer att ändra definitionen i kommande BBR, säger Hans-Olof Karlsson Hjorth på Boverket.

De tidigare råden om att ett bostadsutrymme ska vara sju kvadratmeter och ha ett fönster är borttaget. Detta råd är nu överflödigt eftersom vistelsezonen sätter gränser.

Mätning i två steg

Utvärdering av det termiska klimatet bör göras i två steg: först en indikerande mätning och sedan en utförlig.

De temperaturer som avgör om man ska gå vidare till en utförlig mätning finns i tabell 1, som du ser nedan. I tabell 2 finns de temperaturer som gäller för att vidta åtgärder.

Tabeller

Råden säger att mätningarna bör utföras med standardiserade mätmetoder. Vilka de är anges inte.

– Vi har formulerat det så, ifall det kommer standarder. Men det finns finska standarder som är bra och även SS EN ISO 7730, säger Iréne Andersson.

Den kommande handboken finns som remissutgåva. Den hänvisar till standard SS EN ISO 7730, Neutrala termiska miljöer - Bestämning av indexen PMV och PPD samt fastställande av betingelser för termisk komfort. Denna standard handlar inte direkt om mätmetoder men ger god vägledning för bedömning av inomhusklimatet.

Den standard som mer handlar om mätning heter SS EN ISO 7726, Ergonomi för termiskt klimat - Instrument för mätning av fysiska storheter. Ingen av dessa standarder finns på svenska.

I kraft direkt

De nya allmänna råden heter SOSFS 2005:15, Temperatur inomhus, och ersätter de gamla, 1988:2 Termiskt inomhusklimat, med omedelbar verkan. Råden finns att hämta på www.socialstyrelsen.se.

 

Källa:

SOSFS 2005:15 Temperatur inomhus

Allmänna råd från Socialstyrelsen 1988:2 Termiskt inomhusklimat

SS EN ISO 7730, Neutrala termiska miljöer – Bestämning av indexen PMV och PPD samt fastställande av betingelser för termisk komfort.